استفاده از ضایعات برگ خرما جهت حفظ رطوبت خاک

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 17
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 534
تعداد دریافت فایل: 265