دور آبیاری مناسب برای کشت پاجوش‌های خرمای رقم استعمران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
تعداد صفحات: 9
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 18
تعداد دریافت فایل: 2
ارسال نظر در مورد این عنوان