کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
نویسنده : جواد باغانی
تعداد صفحات: 19
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 912
تعداد دریافت فایل: 464