گونه‌های مهم کنه‌های شکارگر خانواده Phytoseiidae در کشاورزی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 404
تعداد دریافت فایل: 275