تشخیص و کنترل بیماری باکتریایی پوسیدگی نرم ریزوم موز

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : آقای مجید امانی
تعداد صفحات: 9
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 331
تعداد دریافت فایل: 256