نگاهی به راه‌کار‌های ارتقاء بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 28
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 85
تعداد دریافت فایل: 42
ارسال نظر در مورد این عنوان