آشنایی با برخی ابزارهای مدیریت کاربردی کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهره‌‌وری باغ‌داران پسته

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
نویسنده : دکتر رضا صداقت
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 684
تعداد دریافت فایل: 669