عارضه خشکیدگی خرما

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
خشکیدگی برگ نخل
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 217
تعداد دریافت فایل: 257