اصول سرمایشی در گلخانه

نوع رسانه: نشریه فنی
تعداد صفحات: 33
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 884
تعداد دریافت فایل: 3,129