اصول سرمایشی در گلخانه

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گلخانه
تعداد صفحات: 33
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 373
تعداد دریافت فایل: 799
ارسال نظر در مورد این عنوان