اصول سرمایشی در گلخانه1

نوع رسانه: نشریه فنی
تعداد صفحات: 33
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,020
تعداد دریافت فایل: 1,098