مدیریت کاشت و تغذیه باغ های جدید لیمو ترش در مناطق آلوده به بیماری جاروک

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
جاروک لیمو ترش
شابک: 978-9645203212
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 728
تعداد دریافت فایل: 687