رقم جو دیم خرم . مناسب کشت در شرایط دیم گرمسیری کشور

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
زراعت
کلیدواژگان / برچسب ها :
کشت دیم
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 662
تعداد دریافت فایل: 730