رقم جو دیم خرم . مناسب کشت در شرایط دیم گرمسیری کشور

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
کشت دیم
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 714
تعداد دریافت فایل: 994