سفیدک های رایج باغات انگور استان خراسان شمالی . مدیریت مبارزه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 276
تعداد دریافت فایل: 226
ارسال نظر در مورد این عنوان