بیماری های قارچی مهم تنه انگور در استان خراسان شمالی . مدیریت مبارزه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماری قارچی تنه انگور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 489
تعداد دریافت فایل: 796