کاهش ضایعات پس از برداشت در میوه ها و سبزی ها

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کاهش ضایعات کشاورزی
شابک: 978-9645203335
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 527
تعداد دریافت فایل: 453