معرفی سامانۀ آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 30
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 299
تعداد دریافت فایل: 130