معرفی سامانۀ آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن

نوع رسانه: نشریه فنی
تعداد صفحات: 30
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 450
تعداد دریافت فایل: 226