شناسایی و مبارزه با گیاه انگلی ( گل جالیز )

نوع رسانه: اطلاعیه
کلیدواژگان / برچسب ها :
مرکبات
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 481
تعداد دریافت فایل: 409