کاهش اسید فیتیک سبوس گندم به روش هیدراتاسیون گرم1

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
نویسنده : لاله مشرف
تعداد صفحات: 20
تاریخ انتشار: 1391
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 322
تعداد دریافت فایل: 342