بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز استان کرمان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 36
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 122
تعداد دریافت فایل: 87