اصول فنی نگهداری سیب زمینی در انبار1

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
نویسنده : فرزاد گودرزی
تعداد صفحات: 47
تاریخ انتشار: 1392
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,008
تعداد دریافت فایل: 567