تلفات تبخیرو بادبردگی آب در آبیاری بارانی با دستگاه دوار مرکزی (سنترپیوت)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 291
تعداد دریافت فایل: 87