Xylella fastidiosa (روش‌های تشخیص، ردیابی و برخی میزبان‌های آن در ایران)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 276
تعداد دریافت فایل: 87
ارسال نظر در مورد این عنوان