خشک کردن آلوچه با استفاده از خشک کن آفتابی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 355
تعداد دریافت فایل: 130