ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
نویسنده : آقای حسین امین
تاریخ انتشار: 1385
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 313
تعداد دریافت فایل: 387