کارآفرینی درکشاورزی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
سایر
نویسنده : آقای نوذر منفرد
شابک: 978-6009245628
تاریخ انتشار: 1391
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 292
تعداد دریافت فایل: 619