نکاتی جهت کنترل آفت سنک در مزارع پنبه و سویا

نوع رسانه: اطلاعیه
کلیدواژگان / برچسب ها :
سنک پنیه
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 753
تعداد دریافت فایل: 822