شپشک نرم تن قهوه ای مرکبات

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
مرکبات
تاریخ انتشار: 1393

انتشار استانی انجام شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 130
تعداد دریافت فایل: 278