معرفی آفت پسیل مرکبات و روشهای کنترل آن

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
روشهای کنترل
تاریخ انتشار: 1388

انتشار استانی انجام شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 355
تعداد دریافت فایل: 71