معرفی توت فرنگی به عنوان کشت جایگزین خیار و ایجاد تنوع در تولیدات گلخانه ای منطقه جیرفت و کهنوج

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : پیمان نامور
تاریخ انتشار: 1387

انتشار استانی انجام شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 243
تعداد دریافت فایل: 176