روشهای تکریب نخل خرما

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : دکتر عزیز تراهی
تعداد صفحات: 12
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 387
تعداد دریافت فایل: 86