معرفی گیاه جدید کینوا برای کشت در جنوب استان کرمان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
تاریخ انتشار: 1396

انتشار استانی انجام شده است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 412
تعداد دریافت فایل: 643