کشت کاهو در شرایط گلخانه های منطقه جیرفت و کهنوج

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
ارزش غذایی
تاریخ انتشار: 1387

انتشار استانی انجام شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 220
تعداد دریافت فایل: 193