نکات فنی تاسیسات در گلخانه های منطقه جیرفت و کهنوج

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : دکتر داود مؤمنی
تاریخ انتشار: 1387

انتشار استانی انجام شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 169
تعداد دریافت فایل: 119