فناوری تولید کاهوی آیسبرگ (Iceberg) و معرفی ارقام تجاری آن

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کاهوی آیسبرگ
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396

این نشریه به شماره 52518 در مورخه 1396/8/15 در مرکز فناوری اطلاعات سازمان تحقیقات کشاورزی به ثبت رسیده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 499
تعداد دریافت فایل: 692