بند سار:روش سنتی حفاظت خاک و آب برای کشاورزی سیلابی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
شابک: 978-9645203519
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52547به تاریخ 96/08/23است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 604
تعداد دریافت فایل: 379