ردیابی عامل بیماری میوه سبز مرکبات - گرینینگ

نوع رسانه: نشریه ترویجی
شابک: 978-9645203526
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 50933به تاریخ 95/10/21 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 577
تعداد دریافت فایل: 253