خشک کردن آفتابی میوه ها و سبزی ها

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
نویسنده : نپتون بیدلی
شابک: 978-9645203441
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52235 به تاریخ 96/6/7 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 954
تعداد دریافت فایل: 679