راهکارهایی جهت حفظ کیفیت میوه گیلاس در هنگام حمل و نقل و نگهداری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
اقتصاد کشاورزی
نویسنده : شهره نیکخواه
شابک: 978-9645203601
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52664 به تاریخ 96/9/14 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 529
تعداد دریافت فایل: 247