آبیاری قطره ای - نواری در زراعت چغندر قند

نوع رسانه: نشریه ترویجی
شابک: 978-9645203533
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در کرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52545 به تاریخ 96/08/23 است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 525
تعداد دریافت فایل: 186