آبیاری قطره ای - نواری در زراعت چغندر قند

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیا هان صنعتی
شابک: 978-9645203533
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در کرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52545 به تاریخ 96/08/23 است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 633
تعداد دریافت فایل: 244