تشخیص سن گوسفند و بز

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
دام سبک
نویسنده : نادر پاپی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بز
شابک: 978-9645203748
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52752 به تاریخ 96/929 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 2,078
تعداد دریافت فایل: 2,410