راهنمای مدیریت آبیاری ذرت دانه ای در شرایط اقلیمی دامغان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
شابک: 978-9645203878
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52748 به تاریخ 96/9/29 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 876
تعداد دریافت فایل: 553