روش تهیه آلوی خشک

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
اقتصاد کشاورزی
نویسنده : الهام آذرپژوه
کلیدواژگان / برچسب ها :
آلو
شابک: 978-9645203731
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52747 به تاریخ 96/9/29 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 259
تعداد دریافت فایل: 121
ارسال نظر در مورد این عنوان