اصول طراحی سالن مرغداری پرورش مرغ گوشتی متناسب با روش های نوین پرورش و کمتر هدر رفت انرژی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
طیور
شابک: 978-9645203472
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 51838 به تاریخ 96/3/29 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 2,155
تعداد دریافت فایل: 3,033