روشهای کاهش زه آب در اراضی کشاورزی دارای سامانه زهکشی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
زه کشی
شابک: 978-9645203694
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52732 به تاریخ 96/9/26 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,005
تعداد دریافت فایل: 215