کاهش ضایعات انواع نان در مرحله مصرف ( راهنمای مصرف کنندگان )

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
ضایعات نان
شابک: 978-9645203670
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی52733 به تاریخ 96/9/26 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 990
تعداد دریافت فایل: 366