کشت کینوا و نتایج تحقیقات مربوط به آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
تولیدات گیاهی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کینوا
شابک: 978-9645203755
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی 52745 به تاریخ 96/9/29 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 268
تعداد دریافت فایل: 229
ارسال نظر در مورد این عنوان