مکانیزاسیون سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه فنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
سیب زمینی
شابک: 978-9645203625
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52665 به تاریخ 96/9/14
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,184
تعداد دریافت فایل: 790