معرفی روش آبیاری نواری(تیپ)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
نویسنده : آقای ایرج شفیعی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 149
تعداد دریافت فایل: 370