توت فرنگی از برداشت تابازار

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : خانم پرستو صمدی
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1391
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 17
تعداد دریافت فایل: 37