گندم ریژاو (مناسب برای شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مناطق معتدل)

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
گندم ریژاو
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 904
تعداد دریافت فایل: 431