گندم دوروم ساجی (مناسب برای شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مناطق معتدی)

نوع رسانه: بروشور
نویسندگان : رضا محمدی ؛ همکاران
کلیدواژگان / برچسب ها :
گندم دوروم
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 806
تعداد دریافت فایل: 405